Logo

Rodinná koncepce

Otevřený prostor pro rodiče

Školka vytváří prostor, ve kterém je respektována individualita dítěte

Zaměstnání dětí v nich nevyvolává napětí, stres, ale pocit vlastní důležitosti

Učitelka je schopna odhadnout, čeho může dítě ještě dosáhnout a dá mu pocítit radost z toho, co umí

Při své práci děti používají různé didaktické pomůcky a hračky pro rozvoj praktického života, smyslů, jazykové výchovy, matematiky, umění a poznávání přírody

Důraz je kladen na svobodný rozvoj osobnosti dítěte

Děti jsou vedeny k samostatnosti

Učitelka vede dětem osobní deník s fotodokumentací

Výchova dětí uměním – zájmové kroužky jsou součástí dopoledního programu (tanec, zpěv, hra na hud. nástroje, dramatický kroužek, angličtina, výtvarné tvoření atd.)

Akce během roku (oslavy svátků dle ročních období, výlety, školka v přírodě, výměnné pobyty)


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • rc-umotylku@zitspolu.czwww.zitspolu.cz