Logo

Výhody pro zaměstnavatele

Dřívější návrat kvalifikovaných zaměstnankyň z mateřské dovolené

Lepší udržení nadaných a zkušených zaměstnankyň po mateřské dovolené

Uplatnění politiky rovných příležitostí (dle požadavků protidiskriminační legislativy)

Daňové úlevy

Snížení  nemocenské absence a střídání zaměstnanců

Zvýšení prestiže Vaší firmy

Zvýšení pracovní morálky a produktivity zaměstnanců jako důsledek konkrétní praxe rodině nakloněné firemní kultury

Snížení nákladů na školení zaměstnanců

Vyšší loajalita zaměstnanců

Motivace zaměstnanců


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • rc-umotylku@zitspolu.czwww.zitspolu.cz