Logo

Nabídka

Projekty: firemní školky, dětské koutky, mobilní dětské koutky, mateřská (rodinná) centra

Konzultace

Právní poradenství

Návrh (realizace) stavebních úprav interiéru, exteriéru

Návrh (realizace) vybavení interiéru, exteriéru

Vytvoření časového i finančního rozpočtu

Výběr kvalifikovaného personálu

Školení, rekvalifikace personálu

Metodické plány

Srovnávací studie pro volbu firemní školky versus dětského koutku

Rozdíl akreditovaná MŠ versus neakreditovaná MŠ versus FMŠ

Zpracování grantové žádosti na dotace k projektu

Posouzení plánovaných prostor k projektu z hlediska legislativních, hygienických a dalších norem

Vyhledání a návrh vhodného prostoru pro realizaci projektu

 

V případě zájmu vám zajistíme i dílčí části projektu (jednotlivé položky) dle uvedené nabídky.


Žít spolu o.p.s.

ŽÍT SPOLU o.p.s.

Golčova 24/7, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel: 608 323 545 • rc-umotylku@zitspolu.czwww.zitspolu.cz